Sponsrade länkar

Antilirium

Allmänt namn: fysostigmin

Vad är Antilirium?

Antilirium påverkar kemiska substanser i kroppen som styr signalerna som sänds från nervsystemet till musklerna för att aktivera muskelrörelser.

Antilirium används för att motverka effekterna av vissa läkemedel eller ämnen som interfererar med denna nerv-muskel kommunikation.

Antilirium kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Antilirium om du är allergisk mot det, eller om du har:

Om det är möjligt innan du får Antilirium, berätta för din läkare om:

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur Antilirium ges?

Antilirium injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

När det injiceras i en ven, måste Antilirium ges långsamt.

Din andning, blodtryck, syrenivåer och andra vitala kommer att bevakas noga när du får Antilirium.

Du kan behöva upprepade doser av Antilirium, beroende på hur din kropp reagerar på det.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Antilirium i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Antilirium ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Antilirium?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Antilirium biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Antilirium?

Andra läkemedel kan interagera med fysostigmin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Antilirium (fysostigmin)

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.