Sponsrade länkar

aprepitant

Vad är aprepitant?

Aprepitant blockerar åtgärder av kemikalier i kroppen som utlöser illamående och kräkningar.

Aprepitant används hos vuxna och barn för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatikabehandling.

Aprepitant ges i förväg och kommer inte att behandla illamående och kräkningar som du redan har.

Aprepitant kapslar är avsedda för användning hos vuxna och barn som är minst 12 år gammal.

Aprepitant kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte ta aprepitant om du samtidigt tar pimozid.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda aprepitant om du är allergisk mot det, eller om du tar ett annat läkemedel som kallas pimozid (Orap).

För att vara säker aprepitant är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om aprepitant skadar fostret.

Aprepitant kan göra p-piller mindre effektiva.

Det är inte känt om aprepitant passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta aprepitant?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Aprepitant är inte för långvarig användning.

Den första dosen av aprepitant tas vanligen 1 timme före behandling med kemoterapi, eller 3 timmar före en operation.

Du kan också ges andra läkemedel med aprepitant för att ytterligare bidra till att förhindra illamående och kräkningar.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig.

Aprepitant kan tas med eller utan mat.

Inte krossa, tugga, bryta eller öppna en aprepitant kapsel.

Ge den orala suspensionen (vätska) med användning av endast doserings sprutan.

Dela inte detta läkemedel med en annan person.

Om du också ta warfarin (Waran, Jantoven), kan du behöva extra "INR" eller protrombintid tester efter att du tagit aprepitant.

Lagra aprepitant kapslar vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Förvara den förfyllda sprutan flytande dosering i kylskåpet, inte frysa.

Kasta bort någon flytande medicin inte används inom 3 dagar (72 timmar) efter att du fått det.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du har glömt att ta din medicin inom föreskriven tid innan kemoterapi eller kirurgi.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar aprepitant?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Aprepitant biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, hudutslag, klåda, hud sår eller peeling;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar aprepitant?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Många läkemedel kan interagera med aprepitant.

Mer om aprepitant

Andra varumärken: Emend Cinvanti

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.