Sponsrade länkar

Aqua-Ban

Allmänt namn: pamabrom

Vad är Aqua-Ban?

Aqua-Ban är ett diuretikum (vatten piller).

Aqua-Ban används för att behandla uppblåsthet, svullnad, känslor av fullness, och andra tecken på vatten viktökning relaterad till menstruella symptom.

Aqua-Ban kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Aqua-Ban om du är allergisk mot det, eller om du inte kan urinera.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Aqua-Ban om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Det är inte känt om Aqua-Ban kommer att skada fostret.

Det är inte känt om pamabrom passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Aqua-Ban?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

För bästa resultat, börja ta Aqua-Ban 5 eller 6 dagar innan du förväntar din menstruation att starta.

Ta inte mer än 4 doser pamabrom i en 24-timmarsperiod.

Drick sex till åtta glas vatten varje dag medan du tar Aqua-Ban.

Aqua-Ban kommer att leda till att du urinera mer än vanligt.

Sluta ta Aqua-Ban och ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 10 dagars behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Aqua-Ban används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Aqua-Ban?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Aqua-Ban biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aqua-Ban?

Andra läkemedel kan interagera med pamabrom, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Aqua-Ban (pamabrom)

Andra varumärken: Diurex Water kapslar, Diurex Aquagels

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.