Sponsrade länkar

Aquavite-E

Allmänt namn: vitamin E

Vad är Aquavite-E?

Aquavite-E är en antioxidant som förekommer naturligt i livsmedel såsom nötter, frön och gröna bladgrönsaker.

Aquavite-E används för att behandla eller förebygga detta läkemedel brist.

Aquavite-E kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Aquavite-E om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Dina Aquavite-E dos behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Hur ska jag ta Aquavite-E?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Aquavite-E fungerar bäst om du tar det med mat.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Den rekommenderade kosten intaget av vitamin E ökar med åldern.

Om du behöver kirurgi eller en medicinsk åtgärd, tala om kirurgen i förväg att du använder Aquavite-E.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera magsmärtor, illamående, diarré, yrsel, huvudvärk, trötthet, dimsyn, eller trötthet.

Vad ska jag undvika när du tar Aquavite-E?

Undvik att ta andra vitaminer, mineraltillskott eller kosttillskott utan din läkare.

Om du också ta orlistat (Alli, Xenical), inte ta det inom 2 timmar före eller 2 timmar efter att du tagit Aquavite-E.

Aquavite-E biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta ta Aquavite-E och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Aquavite-E?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Aquavite-E, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Aquavite-E (vitamin E)

Andra varumärken: Aqua-E, Aquasol E, Alpha E, Aqua Gem-E, ... 7 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.