Sponsrade länkar

Arbinoxa

Allmänt namn: karbinoxamin

Vad är Arbinoxa?

Arbinoxa är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Arbinoxa används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon, nässelfeber, hudutslag, klåda och andra symtom på allergier och förkylning.

Arbinoxa kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Inte amma ett barn när du tar Arbinoxa.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Arbinoxa om du är allergisk mot det.

Använd inte Arbinoxa om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Inte amma ett barn när du tar Arbinoxa.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år.

Du bör inte använda antihistamin medicin för att göra ett barn sömnig.

För att vara säker Arbinoxa är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Hur ska jag ta Arbinoxa?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Du kan behöva skaka oral suspension (vätska) före användning.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Arbinoxa används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan innefatta extrem dåsighet eller rastlös känsla, vidgade pupiller, hallucinationer, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar Arbinoxa?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att dricka alkohol.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

Arbinoxa biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Arbinoxa och ring din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar såsom förstoppning, yrsel och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Arbinoxa?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Arbinoxa om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Arbinoxa (karbinoxamin)

Andra varumärken: Ryvent, Karbinal ER, Palgic, Pediatex, ... 5 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.