Sponsrade länkar

Arestin (slemhinnan pulver)

Allmänt namn: minocyklin

Vad är Arestin?

Arestin är en tetracyklin antibiotikum som bekämpar bakterier.

Arestin används tillsammans med vissa tandingrepp för att behandla parodontit (tandköttssjukdom).

Arestin pulver kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du ska inte behandlas med Arestin om du är allergisk mot Arestin eller liknande antibiotika såsom demeklocyklin, doxycyklin eller tetracyklin.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med detta läkemedel om du är allergisk mot Arestin eller liknande antibiotika såsom demeklocyklin, doxycyklin eller tetracyklin.

För att se till Arestin är säkert för dig, berätta för din tandläkare om du har:

Du ska inte behandlas med detta läkemedel om du är gravid.

Minocycline passerar över i bröstmjölken och kan påverka ben och tänder utveckling i ett ammande barn.

Hur Arestin ges?

Du kommer att få Arestin i en tandläkarmottagning.

Arestin pulver appliceras direkt in i fickorna mellan tandköttet och tänderna.

Under minst en vecka efter behandling: Du ska inte tugga hårda eller krispigt livsmedel såsom morötter, eller klibbiga livsmedel såsom hårda karameller, taffy eller tuggummi.

För minst 10 dagar efter behandling: Du bör inte använda tandtråd eller tand plocka.

Arestin pulver är bara en del av ett komplett behandlingsprogram som även inkluderar god munhygien och rutin tandvård.

Du kan behöva få upp till 3 behandlingar fördelade 3 månaders mellanrum.

Byt ut din tandborste med en ny varje 3 eller 4 månader.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din tandläkare för instruktioner om du missar en tid för en upprepad behandling.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Arestin ges av en tandläkare i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Arestin?

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Undvik rökning, eller överväga att sluta helt och hållet.

Arestin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag, klåda, svår utslag;

Några av dessa tecken på allergisk reaktion har inträffat när Arestin togs av munnen i en tablettform.

Ring din tandläkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Arestin?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Arestin appliceras på tandköttet och tänderna.

Mer om Arestin (minocyklin topisk)

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.