Sponsrade länkar

argatroban

Vad är argatroban?

Argatroban blockerar aktiviteten hos vissa koagulering ämnen i blodet.

Argatroban används för att behandla eller förhindra blodproppar i vuxna som har trombocytopeni (låga nivåer av trombocyter i blodet) som orsakas av användning av heparin.

Argatroban kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda argatroban om du har någon större blödningar från en operation, skada eller annan orsak.

Argatroban kan göra det lättare för dig att blöda, även från en mindre skada.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda argatroban om du är allergisk mot det, eller om du har någon större blödningar från en operation, skada eller annan orsak.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Att ta argatroban under slutet av graviditeten kan orsaka blödningar i modern eller barnet under förlossningen.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Argatroban är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur argatroban ges?

Argatroban ges som en infusion i en ven.

Argatroban ges tills blodet koagulerar ordentligt.

Argatroban kan göra det lättare för dig att blöda, även från en mindre skada.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom argatroban ges av sjukvårdspersonal, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom argatroban ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika samtidigt som han får argatroban?

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Undvik alkohol.

Argatroban biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar argatroban?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel, speciellt andra läkemedel för att behandla eller förebygga blodproppar.

Andra läkemedel kan påverka argatroban, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om argatroban

Andra varumärken: ACOVA

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.