Sponsrade länkar

Artikain och adrenalin

Vad är artikain och adrenalin?

Artikain och adrenalin är bedövningsmedel (bedövande läkemedel).

Artikain och adrenalin är en kombination läkemedel som används för att bedöva munnen en tand förfarande.

Artikain och adrenalin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få artikain och adrenalin om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få artikain och adrenalin om du är allergisk mot någon typ av bedövande medicin.

För att vara säker artikain och adrenalin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om artikain och adrenalin kommer att skada fostret.

Det är inte känt om artikain och adrenalin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur artikain och adrenalin ges?

Artikain och adrenalin ges som en injektion som brukar placeras i tandköttet området innanför munnen.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom artikain och adrenalin ges som behövs innan en tand förfarande, du är inte sannolikt att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera extrem trötthet, svimning, beslag (konvulsioner), ytlig andning eller långsam hjärtfrekvens.

Vad ska jag undvika efter att ha fått artikain och adrenalin?

Detta läkemedel kan orsaka domningar under en längre tid.

biverkningar Artikain och epinefrin

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Ring din läkare eller tandläkare på en gång om du har någon svullnad, smärta eller kraftiga blödningar efter din procedur.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar artikain och adrenalin?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med artikain och adrenalin, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om artikain / adrenalin

Andra varumärken: Septocaine, Orabloc, Articadent, Zorcaine

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.