Sponsrade länkar

aspirin / butalbital / koffein

Vad är aspirin, butalbital och koffein?

Aspirin är ett smärtstillande, såväl som en anti-inflammatorisk och en feber reducering.

Butalbital är en barbiturat.

Koffein är ett centralstimulerande.

Aspirin är butalbital och koffein en kombination läkemedel som används för behandling av spänningshuvudvärk.

Aspirin, butalbital och koffein kan också användas för ändamål som inte de som anges i denna medicinering guide.

Vad är den viktigaste informationen jag bör veta om aspirin, butalbital och koffein?

Du bör inte använda detta läkemedel om du har magsår, allvarlig leversjukdom, porfyri, en blödning eller blodkoagulering sjukdom, eller om du är allergisk mot något NSAID.

Aspirin kan orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Sluta använda aspirin, butalbital och koffein och ring din läkare omedelbart om du har: svart, blodiga eller tjärliknande avföring, och hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump.

Aspirin bör inte ges till barn eller tonåring som har feber.

Butalbital kan vara vanebildande.

Vad ska jag diskutera med min läkare innan du tar acetylsalicylsyra, butalbital och koffein?

Aspirin kan orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, butalbital eller koffein, eller om du har:

För att vara säker aspirin, butalbital och koffein är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Aspirin kan butalbital och koffein passerar över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Hur ska jag ta acetylsalicylsyra, butalbital och koffein?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Butalbital kan vara vanebildande.

Missbruk av vanebildande läkemedel kan orsaka missbruk, överdos, eller död.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder acetylsalicylsyra, butalbital och koffein.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt efter lång tids användning, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på mängden läkemedel som används för varje ny flaska.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera extrem trötthet, förvirring, rastlös känsla, sömnlöshet, darrningar, snabb hjärtfrekvens, kräkningar, magont, snabb andning, värmekänsla, ringningar i öronen, svag eller ytlig andning, beslag (konvulsioner), eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar aspirin, butalbital och koffein?

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något hosta, förkylning, allergi eller smärtstillande.

Drick inte alkohol.

Aspirin, effekter butalbital och koffein sido

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är sjuka eller försvagade.

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Aspirin / butalbital / koffein doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Pain:

En till två tabletter eller kapslar oralt var 4 timmar som behövs.

Vilka andra droger påverkar aspirin, butalbital och koffein?

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Du bör inte använda acetylsalicylsyra, butalbital och koffein om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om aspirin / butalbital / koffein

Andra varumärken: Fiorinal, Butalbital Förening

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.