Sponsrade länkar

Aspirin och koffein

Vad är aspirin och koffein?

aspirin och koffein är ett salicylat (sa-LIS-il-ate).

Koffein används i denna produkt för att öka smärtlindrande effekten av aspirin och koffein.

Aspirin och koffein är en kombinationsprodukt för behandling av huvudvärk, muskelsmärta, mindre artrit smärta och feber eller värk i kroppen som orsakas av en vanlig förkylning.

Aspirin och koffein kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Aspirin kan orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Aspirin kan också orsaka en allvarlig allergisk reaktion.

Du bör inte använda aspirin och koffein om du har en aktiv blödning sjukdom som hemofili.

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller koffein, eller om du har:

Ge inte detta läkemedel till ett barn eller tonåring med feber, influensaliknande symtom eller vattkoppor.

Detta läkemedel kan orsaka mage eller tarm blödning, som kan vara dödlig.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Detta läkemedel kan vara skadligt för fostret hjärta, och kan också minska födelsevikt eller har andra farliga effekter.

Aspirin och koffein kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta aspirin och koffein?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta med mat om aspirin och koffein upprör magen.

Lösa upp pulvret eller brustablett i åtminstone 4 uns av vatten.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder aspirin och koffein.

Ta inte detta läkemedel om du luktar en stark vinäger lukt i aspirin och koffein flaska.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom aspirin och koffein används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar aspirin och koffein?

Om du tar aspirin och koffein för att förhindra hjärtinfarkt eller stroke, undviker också ta ibuprofen (Alvedon, Motrin).

Undvik att dricka alkohol när du tar aspirin och koffein.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon förkylning eller allergi medicin, bantningspiller, eller smärtstillande.

Fråga din läkare innan du använder aspirin och koffein om du tar ett antidepressivt läkemedel som citalopram, escitalopram, fluoxetin (Prozac), fluvoxamin, paroxetin, sertralin (Zoloft), trazodon eller vilazodon.

Aspirin och koffein biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda aspirin och koffein och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar aspirin och koffein?

Andra läkemedel kan interagera med aspirin och koffein, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om aspirin / koffein

Andra varumärken: Anacin, Bayer Back & Body, BC artrit, Stanback, ... 6 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.