Sponsrade länkar

Auraphene-B (otisk)

Allmänt namn: karbamidperoxid

Vad är Auraphene-B?

Auraphene-B (för öronen) används för att mjuka upp och lossa öronvax, vilket gör det lättare att ta bort.

Auraphene-B kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Auraphene-B om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan), eller om du har några tecken på öroninflammation eller skada, såsom smärta, värme, svullnad, dränering, eller blödning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Auraphene-B om du är allergisk mot det, eller om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda detta läkemedel om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Auraphene-B ska inte användas på barn yngre än 12 år.

Hur ska jag använda Auraphene-B?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Auraphene-B levereras med patienten instruktioner för säker och effektiv användning.

Tvätta händerna före och efter användning Auraphene-B.

För att använda örondroppar:

Auraphene-B kan förpackas med en glödlampa spruta som används för att spola ut örat med vatten.

Använd inte Auraphene-B för längre än 4 dagar i rad.

Rengör glödlampa sprutan genom att fylla den med vanligt vatten och tömma det flera gånger.

Hålla medicin flaskan väl tillsluten och förvara den i ytterkartongen vid rumstemperatur, borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Auraphene-B örat används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av karbamidperoxid öron förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder Auraphene-B?

Undvik att få Auraphene-B i dina ögon eller mun.

Använd inte andra örondroppar inte din läkare har sagt till.

Auraphene-B biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Auraphene-B och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Auraphene-B?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på Auraphene-B används i öronen.

Mer om Auraphene-B (karbamidperoxid otisk)

Andra varumärken: Debrox, Auro, Mollifene, Murina Öronvax borttagning

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.