Sponsrade länkar

Auryxia

Allmänt namn: ferricitrat

Vad är Auryxia?

Auryxia innehåller järn som binder till fosfat du tar in genom mat som hjälper kroppen absorberar färre fosfater.

Auryxia används för att kontrollera fosfornivåerna hos vuxna med kronisk njursjukdom som är på dialys.

Auryxia används också för att behandla järnbristanemi hos vuxna med kronisk njursjukdom som inte dialys.

Auryxia kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Håll Auryxia oåtkomligt för barn.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Auryxia om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma ett barn när du använder detta läkemedel.

Dosen behov kan vara annorlunda under graviditet eller när du ammar.

Detta läkemedel är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Auryxia?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Auryxia fungerar bäst om du tar det med måltider.

Inte krossa eller tugga en Auryxia tablett.

Auryxia innehåller järn, som absorberas och lagras av din kropp när du tar Auryxia.

Du kan behöva följa en speciell diet när du använder Auryxia.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll flaskan väl tillsluten och oåtkomligt för barn.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen (med mat) så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Auryxia?

Ta inte ett vitamin eller mineraltillskott som innehåller järn medan du tar Auryxia, såvida inte din läkare säger till.

Undvik att ta andra läkemedel vid samma tid på dagen med Auryxia.

Auryxia biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Auryxia?

Om du tar något av följande läkemedel, ta dem separat från din dos av ferricitrat:

Andra läkemedel kan påverka Auryxia, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Auryxia (ferricitrat)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.