Sponsrade länkar

Azitromycin 3 Dag Dos Pack

Allmänt namn: azitromycin

Vad är Azitromycin 3 Dag Dos Pack?

azitromycin 3 Dag Dos Pack är ett antibiotikum som bekämpar bakterier.

Azitromycin 3 Dag Dos Pack används för att behandla många olika typer av infektioner orsakade av bakterier, såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner, öroninfektioner, och sexuellt överförbara sjukdomar.

Azitromycin 3 Dag Dos Pack kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft gulsot eller leverproblem som orsakas av att ta Azitromycin 3 Dag Dos Pack.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Azitromycin 3 Dag Dos Pack om du är allergisk mot det, eller om:

För att vara säker Azitromycin 3 Dag Dos Pack är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Azitromycin 3 Dag Dos Pack 3 Dag Dos Pack förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om azitromycin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 6 månader gamla.

Hur ska jag ta azitromycin 3 Dag Dos Pack?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ta de flesta former av azitromycin 3 Dag Dos Pack med eller utan mat.

Ta Zmax förlängd frisättning vätska (oral suspension) på fastande mage, minst en timme innan eller 2 timmar efter en måltid.

Att använda den orala suspensionen enkeldos paket: Öppna paketet och häll läkemedlet i 2 dl vatten.

Kassera all blandad zmax oral suspension som inte har använts inom 12 timmar.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Azitromycin 3 Dag Dos Pack?

Ta inte antacida" title="antacida ">antacida som innehåller aluminium eller magnesium inom 2 timmar före eller efter du tar Azitromycin 3 Dag Dos Pack.

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Azitromycin 3 Dag Dos Pack biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Söka läkarvård om du har en allvarlig läkemedelsreaktion som kan påverka många delar av kroppen.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Ring din läkare omedelbart om ett barn tar Azitromycin 3 Dag Dos Pack blir irriterad eller kräks medan man äter eller ammande.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar på hjärtrytmen, bland annat en livshotande snabb hjärtfrekvens.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Azitromycin 3 Dag Dos Pack?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Azithromycin Dos Pack (azitromycin)

Andra varumärken: Zithromax, Zmax

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.