Sponsrade länkar

Azo-Gesic

Allmänt namn: fenazopyridin

Vad är Azo-Gesic?

Azo-Gesic är ett smärtstillande som påverkar den nedre delen av urinvägarna (urinblåsa och urinrör).

Azo-Gesic används för att behandla urin symptom såsom smärta eller sveda, ökad urinering, och ökat behov av att urinera.

Azo-Gesic kommer att behandla urin symptom, men denna medicin kommer inte att behandla en urinvägsinfektion .. Ta något antibiotikum som din läkare ordinerar att behandla en infektion.

Azo-Gesic kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Azo-Gesic om du har njursjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Azo-Gesic om du är allergisk mot det, eller om du har njursjukdom.

För att se till Azo-Gesic är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori B. Azo-Gesic förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om Phenazopyridine passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Azo-Gesic?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta Azo-Gesic efter måltid.

Dricka mycket vätska när du tar Azo-Gesic.

Azo-Gesic kommer sannolikt mörkare färgen på din urin till en orange eller röd färg.

Azo-Gesic kan också permanent färga mjuka kontaktlinser, och du bör inte bära dem när du tar detta läkemedel.

Använd inte Azo-Gesic längre än 2 dagar, såvida inte din läkare har sagt till.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med urinprov.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Azo-Gesic?

Använd inte denna medicin samtidigt som bär mjuka kontaktlinser.

Azo-Gesic biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Azo-Gesic och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Azo-Gesic?

Andra läkemedel kan interagera med fenazopyridin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Azo-Gesic (fenazopyridin)

Andra varumärken: Pyridium, Azo-Standard, Azo Urinary smärtlindring, Uristat ... 6 mer

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.