Sponsrade länkar

B-Tuss

Allmänt namn: klorfeniramin, hydrokodon, och fenylefrin

Vad är B-Tuss?

Klorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

hydrocodone är ett narkotiskt hostdämpande.

Fenylefrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

B-Tuss är en kombination läkemedel som används för att behandla rinnande eller täppt näsa, nysningar, klåda, rinnande ögon, hosta och nästäppa orsakad av allergier, förkylning, eller influensa.

B-Tuss kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

B-Tuss kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Hydrokodon kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Detta läkemedel ska inte användas i någon under 18 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot klorfeniramin, hydrokodon, eller fenylefrin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Om du använder hydrokodon när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta B-Tuss?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Hydrokodon kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på din medicin.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom B-Tuss tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar B-Tuss?

Undvik bilkörning eller användning av maskiner tills du vet hur detta läkemedel kommer att påverka dig.

Drick inte alkohol medan du tar läkemedel som innehåller hydrocodone.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, hosta eller sömnmedicin.

B-Tuss biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan hydrokodon sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning, och förvirring kan vara mer troligt i äldre vuxna.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar B-Tuss?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om du även använder andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Ta B-Tuss med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Mer om B-Tuss (klorfeniramin / hydrokodon / fenylefrin)

Andra varumärken: Triant-HC, Hydro-PC II, Relasin-HC, De-Chlor HC, ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.