Sponsrade länkar

Bacitracin och polymyxin B ögon

Vad är bacitracin och polymyxin B ögon?

Bacitracin och polymyxin B är antibiotika som dödar bakterier.

bacitracin och polymyxin B oftalmisk (för ögonen) är en kombination läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner i ögon eller ögonlock.

bacitracin och polymyxin B ögon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte bacitracin och polymyxin B ögon om du har en viral eller svampinfektion i ögat.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot bacitracin eller polymyxin B.

Använd inte bacitracin och polymyxin B ögon om du har en viral eller svampinfektion i ögat.

Du bör inte använda bacitracin och polymyxin B ögon att behandla någon ögoninfektion som inte har kontrollerats av din läkare.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd eller allergier.

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om bacitracin och polymyxin B går över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Bacitracin och polymyxin B ögon är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag använda bacitracin och polymyxin B ögon?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tvätta händerna innan du använder ögon medicinering.

Att tillämpa salva:

Rör inte spetsen på salva rör eller placera den direkt på ögat.

Detta läkemedel är vanligen tillämpas var 3 eller 4 timmar i upp till 10 dagar.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av bacitracin och polymyxin B ögon förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder bacitracin och polymyxin B ögon?

bacitracin och polymyxin B ögon kan orsaka dimsyn.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Bacitracin och polymyxin B oftalmisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Bacitracin och polymyxin B ögondoseringsinformation

Vanliga vuxendos för bakteriell konjunktivit:

Tillämpas på det drabbade ögat (ögonen) var 3 till 4 timmar för 7 till 10 dagar.

Vanliga vuxendos för keratitis:

Tillämpas på det drabbade ögat (ögonen) var 3 till 4 timmar för 7 till 10 dagar.

Vanliga vuxendos för Keratoconjunctivitis:

Tillämpas på det drabbade ögat (ögonen) var 3 till 4 timmar för 7 till 10 dagar.

Vanliga vuxendos för Blefarit:

Tillämpas på det drabbade ögat (ögonen) var 3 till 4 timmar för 7 till 10 dagar.

Vanliga vuxendos för Blepharoconjunctivitis:

Tillämpas på det drabbade ögat (ögonen) var 3 till 4 timmar för 7 till 10 dagar.

Vilka andra droger påverkar bacitracin och polymyxin B ögon?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på bacitracin och polymyxin B används i ögonen.

Mer om bacitracin / polymyxin B ögon

Andra varumärken: AK-Poly-Bac, Polycin, Polycin-B

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.