Sponsrade länkar

Bactrim DS

Allmänt namn: sulfametoxazol och trimetoprim

Vad är Bactrim DS?

Bactrim DS är både antibiotika som behandlar olika typer av infektioner orsakade av bakterier.

Bactrim DS används en kombination antibiotikum som används för att behandla öroninfektioner, urinvägsinfektioner, bronkit, turistdiarré, shigellos och Pneumocystis jiroveci pneumoni.

Bactrim DS kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår lever- eller njursjukdom, anemi orsakad av folsyrabrist, eller en historia av lågt antal blodplättar som orsakas av att ta trimetoprim eller sulfa läkemedel.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot sulfametoxazol eller trimetoprim, eller om du har:

För att se till Bactrim DS är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori D. Använd inte Bactrim DS om du är gravid.

Bactrim DS kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 månader gammal.

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna, särskilt de som tar andra läkemedel såsom digoxin eller vissa diuretika.

Hur ska jag ta Bactrim DS?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Drick mycket vätska för att förhindra njursten när du tar trimetoprim och sulfametoxazol.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Bactrim DS?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Undvika exponering för solljus eller solarier.

Bactrim biverkningar DS

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bactrim DS?

Tala om för din läkare om alla läkemedel som du använder, och de du börjar eller slutar att använda under behandlingen med Bactrim DS, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Bactrim DS (sulfametoxazol / trimetoprim)

Andra varumärken: Septra, SMZ-TMP DS, Septra DS, Sulfatrim ... två mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.