Sponsrade länkar

Balsam Peru, ricinolja, och trypsin aktuellt

Vad är balsam Peru, ricinolja, och trypsin?

Balsam Peru ökar blodflödet till sårområdet, och även hjälper till att bekämpa bakterier.

Ricinolja hindrar hudceller från att bryta ner, vilket underlättar sårläkning.

Trypsin hjälper till att skala bort (eller kasta bort) skadade hudceller.

Balsam Peru, ricinolja, och trypsin topisk (för huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla liggsår och andra hudsår.

Balsam Peru, kan ricinolja och trypsin också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda balsam Peru, ricinolja, och trypsin aktuellt om du är allergisk mot balsam Peru, ricinolja eller trypsin.

Detta läkemedel förväntas inte skada fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda balsam Peru, ricinolja, och trypsin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Ta inte med munnen.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicin.

Applicera ett tunt lager av läkemedel till såret.

Skaka sprayform av detta läkemedel före varje användning.

Efter applicering av läkemedlet, kan du täcka såret med ett bandage dressing eller lämna såret öppna för luften.

Om du behöver ta bort medicinen, försiktigt tvätta bort det med vatten.

Vissa former av detta läkemedel är brandfarligt.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll spraybehållaren bort från öppen eld eller hög värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av balsam Peru, ricinolja, och trypsin förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder balsam Peru, ricinolja, och trypsin?

Undvik att få balsam Peru, ricinolja, och trypsin aktuellt i ögon, mun, näsa, eller på dina läppar.

Undvik att använda hud produkter som kan orsaka irritation, såsom hårda tvålar, schampo eller hud rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller permanenta kemikalier, hårborttagningsmedel eller vax eller hud produkter med alkohol, kryddor, astringents eller lime.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med balsam Peru, ricinolja, och trypsin inte din läkare säger till.

Balsam Peru, ricinolja, och trypsin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Att behandla en hudsår kan öka risken för att utveckla en infektion.

Mindre allvarliga biverkningar är mer sannolikt, såsom mild stickande eller brännande där läkemedlet appliceras.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Balsam Peru, ricinolja, och trypsin aktuell doseringsinformation

Vanliga vuxendos för dermatologiska Lesion:

Balsam Peru / ricinolja / trypsin 87 mg-788 mg-0,12 mg / g topisk gel, och Balsam Peru / ricinolja / trypsin 87 mg-788 mg-90 enheter / g topisk salva: Applicera en tunn film topiskt ett minimum av 2 gånger dagligen eller så ofta som needed.Balsam Peru / ricinolja / trypsin topisk 87 mg-788 mg-0,12 mg / g spray: Applicera topiskt två gånger dagligen eller så ofta som behövs.

Vilka andra droger påverkar balsam Peru, ricinolja, och trypsin?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad balsam Peru, ricinolja, och trypsin.

Mer om balsam Peru / ricinolja / trypsin aktuell

Andra varumärken: Granulex, Xenaderm, Revina NLT, TBC, Vasolex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.