Sponsrade länkar

Barns Tylenol

Allmänt namn: acetaminofen

Vad är Barn Tylenol?

Det finns många märken och former av paracetamol tillgängliga.

Barns Tylenol är ett smärtstillande och feber reducering.

Barns Tylenol används för att behandla många sjukdomar såsom huvudvärk, muskelvärk, artrit, ryggvärk, tandvärk, förkylning och feber.

Barns Tylenol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har en allvarlig leversjukdom.

En överdos av paracetamol kan skada din lever eller leda till döden.

Undvik också användning av andra läkemedel som innehåller barn Tylenol (ibland förkortat APAP), eller du kan ha en dödlig överdos.

Ring din läkare på en gång om du har illamående, smärta i övre magen, klåda, aptitlöshet, mörk urin, lera-färgad avföring, eller gulsot (gulfärgning av hud eller ögon).

Sluta ta barns Tylenol och ring din läkare omedelbart om du har hudrodnad eller utslag som sprider och orsakar blåsor och peeling.

Innan detta läkemedel

Du ska inte ta barns Tylenol om du är allergisk mot det, eller om du har en allvarlig leversjukdom.

Ta inte barns Tylenol utan en läkares råd om du någonsin har haft alkoholrelaterad leversjukdom (cirros) eller om du dricker mer än 3 alkoholhaltiga drycker per dag.

Din läkare kommer att avgöra om barn Tylenol är säkert för dig att använda under graviditet.

Paracetamol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 2 år utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta Barn Tylenol?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Om du behandlar ett barn, använd en pediatrisk form av paracetamol.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Barns Tylenol gjort för spädbarn finns i två olika doser koncentrationer, och varje koncentration kommer med sin egen medicin dropper eller oral spruta.

Du kan behöva skaka vätskan före varje användning.

Den tuggtablett ska tuggas ordentligt innan du sväljer det.

Se till att dina händer är torra när du hanterar Barnens Tylenol sönderfallande tablett.

För att använda barn Tylenol brusgranulat, lös ett paket av granulerna i minst 4 dl vatten.

Sluta ta barns Tylenol och ring din läkare om:

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Förvara i rumstemperatur borta från värme och fukt.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom barn Tylenol används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en barn Tylenol överdos inkluderar aptitlöshet, illamående, kräkningar, magont, svettningar, och förvirring eller svaghet.

Vad ska jag undvika när du tar barns Tylenol?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi, smärta eller sömn medicin.

Undvik att dricka alkohol.

Tylenol biverkningar Barn

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan Barn Tylenol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig.

Sluta ta barns Tylenol och ring din läkare omedelbart om du har:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar barns Tylenol?

Andra läkemedel kan interagera med paracetamol, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om barns Tylenol (paracetamol)

Andra varumärken: Paracetamol, Mapap, Ofirmev, Arthritis Pain Relief, ... 31 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.