Sponsrade länkar

Baycol

Vad är Baycol?

Baycol drogs tillbaka från den amerikanska marknaden under 2001.

Baycol blockerar produktion av kolesterol (en typ av fett) i kroppen.

Baycol används för att minska mängden LDL (dåligt) kolesterol och totalkolesterol i blodet.

Baycol kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide.

Viktig information

Baycol drogs tillbaka från den amerikanska marknaden under 2001.

Vem bör inte ta Baycol?

Innan Baycol, berätta för din läkare om du

Du kanske inte kan ta Baycol, eller så kan du behöva en dosjustering eller särskild övervakning under behandlingen om du har något av de villkor som anges ovan.

Hur ska jag ta Baycol?

Ta Baycol exakt som din läkare.

Ät en låg fetthalt, låg kolesterolhalt kost.

Din läkare kan vilja övervaka din leverfunktion med blodprov innan behandling med Baycol på sex och tolv veckor efter både i början av behandlingen och en ökning av dos och med jämna mellanrum (var 6 månader) därefter.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Baycol.

Sluta inte att ta Baycol utan att först tala med din läkare.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Symtom på en överdos av Baycol är inte kända.

Vad ska jag undvika?

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med Baycol.

Baycol biverkningar

Andra mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att inträffa.

andra än de som anges här kan också uppstå biverkningar.

Vilka andra droger påverkar Baycol?

De mediciner som anges ovan kan interagera med Baycol och skada dina muskler.

andra än de droger som anges här kan också interagera med Baycol.

Hur ser min medicinering se ut?

Baycol drogs tillbaka från den amerikanska marknaden under 2001.

Rådgör alltid med din läkare för att säkerställa att informationen som visas på den här sidan gäller dina personliga förhållanden.

medicinsk Disclaimer

Mer om Baycol (cerivastatin)

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.