Sponsrade länkar

Bayrab (human)

Allmänt namn: rabies immunglobulin

Vad är Bayrab?

Bayrab används för att skydda personer som har blivit biten av djur (efterexponering).

Du behöver inte Bayrab om du har fått ett rabiesvaccin i det förflutna.

Bayrab kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Bayrab ges tillsammans med en fullständig serie rabiesvaccination.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Bayrab är tillverkad av donerade humanplasma och kan innehålla virus eller andra infektiösa medel.

Hur Bayrab ges?

Bayrab injiceras i en muskel eller direkt i eller i närheten av såret (djurbett eller scratch) som utsätts du för rabiesviruset.

Bayrab ges när du får den första av din serie av rabies vaccindoser eller inom 7 dagar efteråt.

Var säker på att få alla rekommenderade doser av rabiesvaccin eller så kan du inte vara helt skyddade mot sjukdom.

Vad händer om jag missar en dos?

Bayrab används som en engångsdos och inte har en daglig dosering schema.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom Bayrab ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Bayrab?

Ta inte emot en "live" vaccin när du använder Bayrab, och minst 3 månader efteråt.

Vänta minst 4 månader efter att ha fått Bayrab innan du får en mässlingvaccin.

Bayrab biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bayrab?

Tala om för din läkare om alla dina andra läkemedel, speciellt p-piller eller hormonersättningsterapi.

Andra läkemedel kan påverka Bayrab, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Bayrab (rabies immunglobulin, människa)

Andra märken: HyperRAB S / D, Imogam Rabies-HT, KedRAB

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.