Sponsrade länkar

BD Lactinex

Allmänt namn: Lactobacillus acidophilus och bulgaricus

Vad är BD Lactinex?

Lactobacillus är en bakterie som finns naturligt i kroppen, huvudsakligen i tarmen och vagina.

acidophilus och bulgaricus (helveticus) är två olika typer av Lactobacillus som kombineras i denna produkt.

BD Lactinex har använts som en probiotisk för att underlätta matsmältningen, för att förhindra diarré och för att lindra symtom på colon irritabile.

BD Lactinex har inte godkänts av FDA för behandling av någon sjukdom, och det bör inte ersätta receptbelagda mediciner.

BD Lactinex har inte utvärderats av FDA för säkerhet, effektivitet, eller renhet.

BD Lactinex kan också ha användas för andra ändamål som inte nämns i denna produktguide.

Viktig information

Denna produkt har inte godkänts av FDA för behandling av någon sjukdom, och det bör inte ersätta receptbelagda mediciner.

BD Lactinex har inte utvärderats av FDA för säkerhet, effektivitet, eller renhet.

Du bör inte använda BD Lactinex om du är allergisk mot sojaprodukter eller om du är laktosintoleranta.

För att du kan säkert använda BD Lactinex, berätta för din läkare om du har astma eller allergier.

Det är inte känt om BD Lactinex kommer att skada fostret.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan inrådan av en läkare.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda BD Lactinex om du är allergisk mot sojaprodukter eller om du är laktosintoleranta.

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har astma eller allergier.

Om du är diabetiker, bör du veta att varje paket av Lactobacillus acidophilus och bulgaricus granulat innehåller 24 milligram av socker.

Det är inte känt om BD Lactinex kommer att skada fostret.

Det är inte känt om Lactobacillus acidophilus och bulgaricus passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Ge inte alla växtbaserade / hälsa komplement till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta BD Lactinex?

När man överväger att använda växtbaserade kosttillskott, rådfråga din läkare.

Ta inte mer av denna produkt än riktas.

Om du väljer att ta BD Lactinex, använda den enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt anvisningar från din läkare, apotekare eller annan vårdgivare.

BD Lactinex finns i tuggtablett och granulat former.

Den vanliga dosen av denna produkt är 4 tabletter 3 eller 4 gånger per dag, eller ett paket av granuler 3 eller 4 gånger per dag.

Använd inte olika former av Lactobacillus acidophilus och bulgaricus samtidigt, om inte din läkare har sagt till.

BD Lactinex tuggtablett ska tuggas innan du sväljer det.

Du kan lägga till BD Lactinex granulat till mjölk, spannmål eller andra livsmedel.

Förvara tabletterna eller granulat i kylskåp, inte frysa.

Vad händer om jag missar en dos?

Det finns ingen information om att missa en dos av BD Lactinex.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar BD Lactinex?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller verksamhet medan du använder BD Lactinex.

BD Lactinex biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Mindre allvarliga biverkningar kan vara mer troligt, och du kan ha ingen alls.

Tala om för din läkare, apotekare, herbalist, eller annan vårdgivare om någon ovanlig eller besvärande biverkningar.

Vilka andra droger påverkar BD Lactinex?

Det kan finnas andra droger som kan interagera med BD Lactinex.

Mer om BD Lactinex (Lactobacillus acidophilus / lactobacillus bulgaricus)

Andra varumärken: Floranex

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.