Sponsrade länkar

Bebulin

Allmänt namn: faktor IX-komplex

Vad är Bebulin?

Faktor IX (nio) är ett naturligt förekommande protein i blodet som hjälper blodet att koagulera.

Bebulin är en kombination av fyra olika koagulationsfaktorer och andra proteiner.

Bebulin används för att behandla eller förebygga blödningar hos människor med faktor IX-brist (hemofili B).

Faktor IX kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Din läkare kommer att utföra blodprover för att se till att faktor IX-brist är din specifika koagulering sjukdom.

Din läkare kan vilja att du ska få en hepatit vaccination innan du börjar använda Bebulin.

För att vara säker Bebulin är säkert för dig, tala om för din läkare om:

Det är inte känt om Bebulin skadar fostret.

Det är inte känt om faktor IX-komplex går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Bebulin är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Bebulin är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Hur ska jag använda Bebulin?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Bebulin injiceras i en ven genom en IV.

Kontrollera alltid styrkan av läkemedlet på etiketten för att vara säker på att du använder rätt styrka.

Tvätta händerna innan du förbereder och ger injektionen.

Faktor IX måste blandas med en vätska (utspädningsmedel) före användning.

Efter blandning, snurra försiktigt blandningen och låta läkemedlet att fullständigt lösa.

Du kan lagra blandade medicin vid rumstemperatur, men du måste använda den inom 3 timmar.

Förbered dosen i en spruta bara när du är redo att ge dig själv en injektion.

En enda dos av faktor IX kan vara tillräckligt för att kontrollera mindre blödningar.

Kontrollera din puls före och under injektionen.

Varje engångsbruk flaska (flaska) av denna medicin är endast avsedd för en användning.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Använd en medicinsk varning tag eller bära ett ID-kort som anger att du har blödarsjuka.

Om du behöver någon typ av kirurgi eller tandvård, säger kirurgen eller tandläkaren i förväg att du har blödarsjuka.

Din kropp kan utveckla antikroppar eller "hämmare" till Bebulin.

Ring din läkare om detta läkemedel verkar vara mindre effektiva i att kontrollera din blödning.

När du använder Bebulin, kan du behöva täta blodprover.

Store Bebulin och dess spädningsmedel i ett kylskåp.

Lagra Profilnine och dess spädningsmedel vid rumstemperatur, borta från fukt och värme.

Kasta bort oanvänd medicin eller utspädningsmedel efter utgångsdatumet på etiketten har passerat.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Bebulin används ibland när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Bebulin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Bebulin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber eller utslag;

Sluta använda Bebulin och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bebulin?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Bebulin (faktor IX-komplex)

Andra varumärken: Profilnine SD, Bebulin VH

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.