Sponsrade länkar

Beconase AQ

Allmänt namn: beklometason nasal

Vad är Beconase AQ?

Beclomethasone är en steroid som förhindrar utsläpp av ämnen i kroppen som orsakar inflammation.

Beconase AQ (för näsan) används för att behandla symtom såsom trafikstockningar, nysningar och rinnande näsa som orsakas av säsongs eller året runt allergier.

Beclomethasone kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Beconase AQ om du är allergisk mot beklometason.

Innan du använder beklometason, berätta för din läkare om du har varit sjuk eller har haft några infektioner.

För att se till Beconase AQ är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om Beconase AQ kommer att skada fostret.

Det är inte känt om beklometason nasal passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Beconase bör inte ges till barn yngre än 6 år.

Hur ska jag använda Beconase AQ?

Den vanliga dosen är 1 till 2 sprayningar i varje näsborre en gång per dag.

Detta läkemedel kommer med patient instruktioner för säker användning och anvisningar för priming och avyttring av nässpray.

Skaka Beconase flaskan väl strax före varje användning.

Det kan ta flera dagar innan symtomen förbättras.

Din läkare kommer att behöva kontrollera dina framsteg när du använder Beconase AQ, att se till att detta läkemedel inte orsakar skada på näsan eller bihålor.

Lagra i ett upprätt läge vid rumstemperatur, borta från fukt och värme.

Kasta bort Beconase nässpray efter att du har använt 180 sprayer, även om det fortfarande finns medicin kvar i flaskan.

Kasta bort Qnasl nässpray efter att du har använt 120 sprayer eller om indikatorn dosen visar en nolla.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av beklometason förväntas inte producera livshotande symtom.

Vad ska jag undvika när du använder Beconase AQ?

Undvik att få denna medicin i dina ögon.

Med hjälp av steroid medicin kan sänka blodkroppar som hjälper din kropp bekämpa infektioner.

Beconase AQ biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Beconase AQ kan påverka tillväxten hos barn.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Beconase AQ?

Andra läkemedel kan interagera med beklometason nasal, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Beconase AQ (beklometason nasal)

Andra varumärken: QNASL, Vancenase AQ, Vancenase AQ DS

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.