Sponsrade länkar

Belladonna alkaloider och fenobarbital

Vad är belladonna alkaloider och fenobarbital?

belladonna alkaloider och fenobarbital består av belladonna alkaloider (atropin, hyoscyamin, skopolamin) och fenobarbital.

Belladonna alkaloider och fenobarbital är en kombination läkemedel som används för att behandla colon irritabile och sår i tarmen.

Belladonna alkaloider och fenobarbital kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Detta läkemedel kan vara vanebildande.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda belladonna alkaloider och fenobarbital om du är allergisk mot atropin, hyoscyamin, fenobarbital eller skopolamin.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Belladonna alkaloider och fenobarbital kan skada fostret, men fördelen med att behandla ditt tillstånd med detta läkemedel kan uppväga eventuella risker.

Detta läkemedel kan göra p-piller mindre effektiva.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan inrådan av en läkare.

Hur ska jag ta belladonna alkaloider och fenobarbital?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Detta läkemedel innehåller fenobarbital, en barbiturat som kan vara vanebildande.

Svälj förlängd frisättning helhet och inte krossa, tugga eller bryta den.

Mäta flytande medicin noggrant.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras, eller om de förvärras.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt efter lång tids användning, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så fort som möjligt, men hoppa över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, muntorrhet, dimsyn, varm eller torr hud, problem med att svälja, och känner sig glada eller upprörd.

Vad ska jag undvika när du tar belladonna alkaloider och fenobarbital?

belladonna alkaloider och fenobarbital kan orsaka dåsighet eller dimsyn och kan försämra dina reaktioner.

Att dricka alkohol med detta läkemedel kan öka vissa biverkningar.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Belladonna alkaloider och fenobarbital biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, svidande ögon, hud smärta, röda eller lila hudutslag med blåsor och peeling).

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Biverkningar som dåsighet, agitation, nervositet och spänning kan vara sannolikt att uppstå hos äldre vuxna.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Belladonna alkaloider och fenobarbital?

Med hjälp av belladonna alkaloider och fenobarbital med andra läkemedel som saktar din andning kan orsaka farliga biverkningar.

Om du tar antacida, ta den minst 3 timmar före eller 3 timmar efter att du tagit Belladonna alkaloider och fenobarbital.

När du börjar eller slutar ta Belladonna alkaloider och fenobarbital, kan din läkare behöva justera doserna av andra läkemedel som du tar på en regelbunden basis.

Denna lista är inte komplett.

Mer om atropin / hyoscyamin / fenobarbital / skopolamin

Andra varumärken: Donnatal, Antispasmodisk, Phenohytro, Donnatal Extentabs ... 4 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.