Sponsrade länkar

Bendroflumetiazid och nadolol

Vad är bendroflumetiazid och nadolol?

Bendroflumetiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention.

nadolol är en betablockerare.

Bendroflumetiazid och nadolol är en kombination läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Bendroflumetiazid och nadolol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda bendroflumetiazid och nadolol om du har astma eller om du inte kan urinera.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt, eller du kan utveckla allvarliga hjärtproblem.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot bendroflumetiazid eller nadolol, eller om du har:

För att vara säker bendroflumetiazid och nadolol är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Bendroflumetiazid och nadolol kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Bendroflumetiazid och nadolol är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta bendroflumetiazid och nadolol?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Du kan ta bendroflumetiazid och nadolol med eller utan mat.

Du kan ha mycket lågt blodtryck när du tar detta läkemedel.

Fortsätt använda detta läkemedel enligt anvisningarna.

Blodtrycket måste kontrolleras ofta.

Sluta inte använda detta läkemedel plötsligt, även om du mår bra.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, tala om för läkaren i förväg att du tar bendroflumetiazid och nadolol.

Om du är diabetiker, kontrollera ditt blodsocker noggrant.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera långsam hjärtfrekvens, svårt att andas, extrem yrsel eller svimning.

Vad ska jag undvika när du tar bendroflumetiazid och nadolol?

Att dricka alkohol med bendroflumetiazid och nadolol kan orsaka biverkningar.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Undvik att få upp för snabbt från sittande eller liggande ställning, eller så kan du känna dig yr.

Bendroflumetiazid och nadolol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Bendroflumetiazid och nadolol doseringsinformation

Vanliga vuxendos för Hypertension:

Initial dos: Bendroflumetiazid 5 mg-Nadolol 40 mg oralt en gång om dayMaintenance dos: Bendroflumetiazid 5 mg-Nadolol 40 till 80 mg oralt en gång om dayUse: Behandling av hypertoni, om den fasta doskombinationen representerar en lämplig dos för den individuella patienten.

Vilka andra droger påverkar bendroflumetiazid och nadolol?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om bendroflumetiazid / nadolol

Andra varumärken: Corzide, Corzide 40/5, 80/5 Corzide

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.