Sponsrade länkar

Bentoquatam topisk

Vad är bentoquatam aktuellt?

Bentoquatam bildar en barriär för att skydda huden mot oljor från vissa giftiga växter.

Bentoquatam topisk (för huden) används för att förhindra hudutslag eller irritation som orsakas av att komma i kontakt med giftig murgröna, giftig ek, eller gift sumak.

Bentoquatam aktuell bör inte tillämpas på ett hudutslag som orsakas av en giftig växt.

Bentoquatam kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda bentoquatam aktuell om du är allergisk mot det.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda bentoquatam aktuell om du har andra medicinska tillstånd.

Använd inte detta läkemedel utan en läkares råd om du är gravid eller ammar ett barn.

Bentoquatam aktuell bör inte ges till barn yngre än 6 år utan läkares inrådan.

Hur ska jag använda bentoquatam aktuell?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Skaka lotion väl bara före varje användning.

Applicera bentoquatam aktuellt för händer, armar och ben minst 15 minuter innan du kan utsättas för en giftig växt.

Bentoquatam aktuellt kommer att bilda en tunn vit film på huden när den torkar.

För bästa resultat, återanvända medicinen var 4 timmar medan du är i ett område med möjlig exponering för en giftig växt.

Tvätta läkemedlet med tvål och vatten när du inte längre utsätts för giftiga växter.

Du bör använda bentoquatam även om du bär skyddskläder.

Bentoquatam kan användas året runt.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom bentoquatam aktuellt används som behövs, inte har en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av bentoquatam aktuellt förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder bentoquatam aktuell?

Undvik att få bentoquatam aktuellt i ögonen.

Bentoquatam topisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har någon typ av allvarlig hudreaktion efter applicering av läkemedlet.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Bentoquatam topisk dosering informationen

Vanliga vuxendos för allergisk urtikaria:

Tillämpas i en tillräcklig mängd för att bilda en synlig beläggning 15 minuter före eventuell kontakt med plantsComments: -om fortsatt skydd erfordras, kan appliceras på nytt var 4 timmar eller efter behov om den synliga beläggningen removed.-Kan avlägsnas med tvål och vatten efter det inte längre finns en risk för exposure.Uses: för att förebygga poison Ivy, ek och sumak utslag när de appliceras före exponering

Vanliga pediatrisk dos för allergisk urtikaria:

6 år eller äldre: Applicera i en tillräcklig mängd för att bilda en synlig beläggning 15 minuter före eventuell kontakt med plantsComments: -om fortsatt skydd krävs, kan återanvända var 4 timmar eller efter behov om den synliga beläggningen removed.-Kan avlägsnas med tvål och vatten efter det inte längre finns en risk för exposure.Uses: för att förebygga poison Ivy, ek och sumak utslag när de appliceras före exponering

Vilka andra droger påverkar bentoquatam aktuellt?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad bentoquatam.

Mer om bentoquatam aktuellt

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.