Sponsrade länkar

Bentyl

Allmänt namn: dicyklomin

Vad är Bentyl?

Bentyl lindrar spasmer i musklerna i magen och tarmarna.

Bentyl används för att behandla funktionella tarm eller colon irritabile.

Bentyl kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av dicyklomin.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Sluta använda Bentyl och ringa genast din läkare om du har allvarliga biverkningar såsom förvirring, hallucinationer, ovanliga tankar eller beteende, snabb eller ojämn hjärtrytm, eller om du kissar mindre än vanligt eller inte alls.

Det finns många andra läkemedel som kan interagera med Bentyl.

Innan detta läkemedel

Du bör inte ta denna medicin om du är allergisk mot Bentyl, eller om du har:

För att du kan säkert ta Bentyl, berätta för din läkare om du har något av dessa andra villkor:

FDA graviditet kategori B. Denna medicinering inte förväntas vara skadligt för fostret.

Dicyklomin kan passera i bröstmjölk och kan orsaka andningsproblem eller andra livshotande biverkningar hos spädbarn yngre än 6 månaders ålder.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från Bentyl.

Bentyl bör inte ges till barn yngre än 6 månader gamla.

Hur ska jag ta Bentyl?

Ta precis som ordinerats av din läkare.

Bentyl tas vanligen 4 gånger varje dag.

Ta detta läkemedel med ett fullt glas vatten.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller kopp, inte en vanlig tabell sked.

Prata med din läkare om symtomen inte förbättras efter 2 veckors behandling.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara illamående, kräkningar, vidgade pupiller, svaghet eller förlust av rörelse i någon del av kroppen, svårt att svälja, svimning, eller beslag (konvulsioner).

Vad ska jag undvika när du tar Bentyl?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av dicyklomin.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Bentyl biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Bentyl och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bentyl?

Innan du använder Bentyl, berätta för din läkare om du regelbundet använder andra läkemedel som gör dig sömnig (t.ex. förkylning eller allergi medicin, lugnande medel, narkotiska smärta medicin, sömntabletter, muskelavslappnande och medicin för kramper, depression eller ångest).

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Bentyl.

Mer om Bentyl (dicyklomin)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.