Sponsrade länkar

Bethkis (inandning)

Allmänt namn: tobramycin

Vad är Bethkis?

Bethkis är ett antibiotikum som inhaleras in i lungorna med hjälp av en nebulisator.

Bethkis är för användning hos vuxna och barn som är minst 6 år gammal.

Bethkis kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Bethkis om du är allergisk mot Bethkis eller liknande antibiotika (amikacin, gentamicin, kanamycin, neomycin, paromomycin, streptomycin).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Om du tar detta läkemedel under graviditet kan barnet ha oåterkalleliga hörselskador.

Om du amma medan du använder Bethkis, titta på barnet efter tecken på diarré, blod i avföringen, eller en svamp blöjeksem med vita fläckar på huden.

Bethkis är inte godkänd för användning av någon yngre än 6 år.

Hur ska jag använda Bethkis?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Bethkis inhaleras in i lungorna med användning av en nebulisator eller en inhalatoranordning.

Använd endast inhalatorn förses med din medicin.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Bethkis ges i en behandlingscykel på 28 dagar på och 28 dagar.

Använd dina doser med jämna mellanrum om 12 timmars mellanrum, men inte mindre än 6 timmars mellanrum.

Om du använder andra inhalerade läkemedel, eller om du utför andningsgymnastik för att avlägsna slem från lungorna, använda dessa andra behandlingar innan du använder din Bethkis dos.

Använd inte Bethkis lösning om det ser grumlig eller har partiklar i den.

Store Bethkis ampuller i kylskåp mellan 36 och 46 grader Fahrenheit (2 och 8 grader Celsius).

Om kylning inte är tillgänglig, förvara ampullerna vid sval rumstemperatur i upp till 28 dagar.

Lagra Tobi Podhaler kapslar i sin ursprungliga blisterförpackning vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd läkemedlet så snart som möjligt, men hoppa över den missade dosen om din nästa dos beror på mindre än 6 timmar.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Bethkis?

Blanda inte Bethkis lösning med dornas alfa (Pulmozyme) i nebulisatorn.

Bethkis biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bethkis?

Ibland är det inte säkert att använda vissa mediciner samtidigt.

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Bethkis (tobramycin)

Andra varumärken: Tobi, Tobi Podhaler, Kitabis Pak, Nebcin

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.