Sponsrade länkar

Bicillin CR

Allmänt namn: bensatin penicillin och prokain penicillin

Vad är Bicillin CR?

Bicillin CR är ett antibiotikum som bekämpar bakterier i kroppen.

Bicillin CR används för att behandla många olika typer av allvarliga infektioner, inklusive strep och Staph infektioner, difteri, hjärnhinneinflammation, gonorré och syfilis.

Bicillin CR används också för att förhindra infektioner i hjärtklaffar hos personer med vissa hjärtsjukdomar som behöver ha tandvård eller kirurgi.

Bicillin CR kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot penicillin.

Innan du använder Bicillin CR, berätta för din läkare om du har astma eller en historia av allergier, leversjukdom, njursjukdom eller hjärtsjukdom.

Injicera inte denna medicin i en ven eller livshotande biverkningar kan uppstå.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

När du har avslutat din behandling med Bicillin CR, kan din läkare vill göra tester för att se till att din infektionen har helt klarats upp.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot penicillin.

Om du har något av dessa andra villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester:

FDA graviditet kategori B. Denna medicinering inte förväntas vara skadligt för fostret.

Bensatin penicillin och prokain penicillin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur Bicillin CR ges?

Bicillin CR injiceras i en muskel.

Bicillin CR måste injiceras långsamt i en muskel i skinkan eller övre delen av låret.

Inte injicera läkemedel i en ven eller livshotande biverkningar kan uppstå.

Bicillin CR ibland ges endast en gång eller bara för ett par dagar tills symtomen klara upp.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Använd en engångsnål endast en gång.

När du har avslutat din behandling med Bicillin CR, kan din läkare vill göra tester för att se till att din infektionen har helt klarats upp.

Förvara denna medicin i kylskåp.

Vad händer om jag missar en dos?

Om du är på en doseringsschema, kontakta din läkare för instruktioner om du missar en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Bicillin CR?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Bicillin CR biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bicillin CR?

Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med Bicillin CR.

Mer om Bicillin CR (penicillin g bensatin / prokain penicillin)

Andra varumärken: Bicillin CR 900/300

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.