Sponsrade länkar

Biotussin DAC

Allmänt namn: kodein, guaifenesin, och pseudoefedrin

Vad är Biotussin DAC?

Kodein är ett narkotiskt hostdämpande.

guaifenesin är en slemlösande.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Biotussin DAC är en kombination läkemedel som används för att behandla hosta, täppt näsa och nästäppa orsakad av allergi, förkylning eller influensa.

Biotussin DAC kommer inte behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Biotussin DAC kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Kodein kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande.

Detta läkemedel ska inte användas i någon under 18 år.

Tar detta läkemedel under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder detta läkemedel med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Biotussin DAC om du är allergisk mot kodein, guaifenesin, eller pseudoefedrin.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

I vissa människor bryter kodein ner snabbt i levern och når högre än normala nivåer i kroppen.

Ge inte detta läkemedel till någon yngre än 18 år.

För att se till detta läkemedel är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Om du använder kodein när du är gravid kan ditt barn bli beroende av drogen.

Inte amma.

Hur ska jag ta Biotussin DAC?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Kodein kan vara vanebildande, även vid regelbundna doser.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit en hosta eller kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på din medicin.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Biotussin DAC tas när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Biotussin DAC?

Biotussin DAC kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Drick inte alkohol medan du tar läkemedel som innehåller kodein.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller hostmedicin.

Biotussin DAC biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Liksom andra narkotiska läkemedel, kan kodein sakta din andning.

En person att ta hand om du bör söka akut läkarhjälp om du har långsam andning med långa pauser, blåfärgade läppar, eller om du är svårt att vakna.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du har:

Allvarliga biverkningar kan vara mer sannolikt hos äldre vuxna och de som är överviktiga, undernärda eller försvagade.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Biotussin DAC?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Biotussin DAC om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag Biotussin DAC med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Mer om Biotussin DAC (kodein / guaifenesin / pseudoefedrin)

Andra varumärken: Virtussin DAC, Cheratussin DAC, Guaifen DAC, Nucofed Pediatric slemlösande, ... 8 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.