Sponsrade länkar

bivalirudin

Vad är bivalirudin?

Bivalirudin är en antikoagulant (trombininhibitor) som hjälper till att förhindra bildning av blodproppar.

Bivalirudin används för att förebygga blodproppar hos personer med svår bröstsmärta eller andra förhållanden som genomgår en procedur som kallas angioplastik (för att öppna blockerade artärer).

Bivalirudin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få bivalirudin om du är allergisk mot det, eller om du har någon större blödningar från en operation, skada eller annan medicinsk trauma.

Tala om för din läkare om du använder blodförtunnande medel eller tar emot några andra läkemedel för att behandla eller förebygga blodproppar.

Bivalirudin kan göra det lättare för dig att blöda även från en mindre skada.

Innan detta läkemedel

Du bör inte få bivalirudin om du är allergisk mot bivalirudin, eller om du har någon större blödningar från en operation, skada eller annan medicinsk trauma.

För att vara säker bivalirudin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Bivalirudin förväntas inte vara skadligt för fostret.

Tala om för din läkare om du är gravid innan du behandlas med bivalirudin och aspirin.

Det är inte känt om bivalirudin passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur bivalirudin ges?

Bivalirudin injiceras i en ven genom en IV.

Din läkare kan vilja att du fortsätter att ta emot bivalirudin i upp till 20 timmar efter angioplastik förfarande.

Bivalirudin ges vanligen tillsammans med acetylsalicylsyra.

Eftersom bivalirudin håller blodet från att koagulera (levra) för att förhindra oönskade blodproppar, kan det vara lättare för dig att blöda även från en mindre skada.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få bivalirudin i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått bivalirudin?

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Undvik att dricka alkohol.

Bivalirudinbindningen biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Berätta för dina vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bivalirudin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, speciellt läkemedel för att behandla eller förebygga blodproppar, såsom:

Denna lista är inte komplett.

Mer om bivalirudin

Andra varumärken: Angiomax

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.