Sponsrade länkar

Bonine

Allmänt namn: meklizin

Vad är Bonine?

Bonine används för att behandla eller förhindra illamående, kräkningar och yrsel som orsakas av åksjuka.

Bonine används också för att behandla symtom på vertigo (yrsel eller spinning känsla) orsakas av sjukdom som påverkar innerörat.

Bonine kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Bonine om du är allergisk mot det.

Bonine bör inte ges till barn yngre än 12 år.

Ge inte Bonine till ett barn utan läkares inrådan.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska jag ta Bonine?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Du måste tugga tuggtablett innan du sväljer det.

För att förhindra åksjuka, ta Bonine ca 1 timme innan du reser eller förutse ha åksjuka.

Att behandla svindel, kan du behöva ta Bonine flera gånger dagligen.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av allergi hudtest.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Bonine ibland vidtas endast när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Bonine?

Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur Bonine kommer att påverka dig.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av meklizin.

Bonine biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bonine?

Användning av Bonine med andra läkemedel som gör dig sömnig kan förvärra denna effekt.

Andra läkemedel kan påverka Bonine, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Bonine (Meclizine)

Andra varumärken: Antivert, Dramamine II, Dramamine mindre dåsig, Meclicot ... 3 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.