Sponsrade länkar

Borofair

Allmänt namn: ättiksyra och aluminiumacetat otisk

Vad är Borofair?

Ättiksyra är ett antibiotikum som behandlar infektioner orsakade av bakterier eller svamp.

Aluminium acetat bidrar till att minska klåda, sveda och inflammation.

Borofair (för örat) är en kombination läkemedel som används för att behandla öroninfektioner.

Borofair kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Borofair om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot ättiksyra eller aluminium-acetat, eller om du har ett hål i trumhinnan (brusten trumhinnan).

Det är inte känt om Borofair skadar fostret.

Det är inte känt om ättiksyra och aluminium acetat otiska passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Borofair bör inte ges till barn yngre än 3 år.

Hur ska jag använda Borofair?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

För bästa resultat, ta bort alla vax eller annat skräp innan du börjar använda detta läkemedel.

För att använda örondroppar:

En sprucken trum orsakar oftast måttlig till svår öronsmärta, med eller utan en minskning i hörsel.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

En överdos av Borofair förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du använder detta läkemedel?

Detta läkemedel är endast användas i öronen.

Borofair biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Borofair och ring din läkare omedelbart om du har svår brännande eller annan irritation efter användning av örondroppar.

Vanliga biverkningar kan inkludera mild stickande eller brännande med den första användningen.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar min Borofair?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på ättiksyra och aluminium-acetat används i öronen.

Mer om Borofair (ättiksyra / aluminiumacetat otisk)

Andra varumärken: Star-Otic

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.