Sponsrade länkar

BP 10-Wash

Allmänt namn: sulfacetamid natrium och svavel topisk

Vad är BP 10-Wash?

Sulfacetamid natrium och svavel är antibiotikum som bekämpa bakterier.

BP 10-Wash (för huden) är en kombination läkemedel som används för att behandla akne, rosacea, och seborroisk dermatit (en röd, fjällning hudutslag).

BP 10-Wash kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda BP 10-Wash om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du har njursjukdom.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du har njursjukdom.

För att se till BP 10-Wash är säkert för dig, berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd.

Det är inte känt om BP 10-Wash skadar fostret.

Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda BP 10-Wash?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tvätta händerna före och efter tillämpningen av denna medicinering.

Täck inte det behandlade hudområdet inte din läkare har sagt till.

Använd BP 10 Tvätta regelbundet för att få mest nytta.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder BP 10-Wash?

Undvik att få denna medicin i dina ögon, näsa eller mun.

Undvik att använda andra mediciner på de områden du behandla med BP 10 Tvätta inte din läkare säger till.

BP 10-Wash biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda BP 10 Tvätta och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar BP 10-Wash?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicerar kommer att ha en effekt på lokalt applicerad sulfacetamide natrium och svavel.

Mer om BP 10-Wash (sulfacetamid natrium / svavel topisk)

Andra varumärken: Plexion, Sulfacleanse 8/4, SSS 10-4, Rosac ... 18 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.