Sponsrade länkar

bromfeniramin

Vad är bromfeniramin?

Bromfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Bromfeniramin används för att behandla rinnande näsa, nysningar, klåda och rinnande ögon som orsakas av allergier, förkylning eller influensa.

Bromfeniramin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår förstoppning, en blockering i magen eller tarmarna, eller om du inte kan urinera.

Använd inte bromfeniramin om du har obehandlade eller okontrollerade sjukdomar såsom glaukom, astma eller KOL, hjärtsjukdomar, eller en sköldkörtelsjukdom.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår förstoppning, en blockering i magen eller tarmarna, eller om du inte kan urinera.

Använd inte detta läkemedel om du har obehandlade eller okontrollerade sjukdomar såsom glaukom, astma eller KOL, hjärtsjukdomar, eller en sköldkörtelsjukdom.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta bromfeniramin om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om bromfeniramin skadar fostret.

Bromfeniramin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta bromfeniramin?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ta inte mer än 7 dagar i rad.

Inte krossa, tugga eller bryta en förlängd frisättning.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Om du behöver kirurgi eller medicinska tester, berättar kirurgen eller läkare i förväg om du har tagit detta läkemedel under de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom detta läkemedel tas vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan inkludera svåra former av några av de biverkningar som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag undvika när du tar bromfeniramin?

bromfeniramin kan orsaka dimsyn eller försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av bromfeniramin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

Bromfeniramin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda bromfeniramin och ring din läkare omedelbart om du har en allvarlig biverkning som:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bromfeniramin?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder bromfeniramin om du regelbundet använder andra läkemedel som gör dig sömnig (t.ex. narkotiska smärtstillande, lugnande medel, sömnmedel, muskelavslappnande och medicin för kramper, depression eller ångest).

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta bromfeniramin om du också använder något av följande läkemedel:

Denna lista är inte fullständig och andra droger kan interagera med bromfeniramin.

Mer om bromfeniramin

Andra varumärken: Bromax, Dimetane Extentab, Brovex CT, J-Tan PD, ... 4 mer

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.