Sponsrade länkar

Brotapp

Allmänt namn: bromfeniramin och pseudoefedrin

Vad är Brotapp?

Bromfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

Pseudoefedrin är en avsvällande som krymper blodkärl i näsgångarna.

Brotapp är en kombination läkemedel som används för att behandla symtom på förkylning eller säsongs allergier, inklusive nysningar, rinnande eller täppt näsa och kliande, rinnande ögon.

Brotapp kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte Brotapp om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot bromfeniramin eller pseudoefedrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att ta detta läkemedel om du har:

Det är inte känt om Brotapp skadar fostret.

Det är inte känt om bromfeniramin och pseudoefedrin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Äldre vuxna kan vara mer benägna att ha biverkningar från detta läkemedel.

Artificiellt sötad flytande kall medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Brotapp?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mät flytande medicin med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med allergi hudtest.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en kall medicin inom de senaste dagarna.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom kall medicin tas som behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Brotapp?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av bromfeniramin och pseudoefedrin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, allergi eller sömnmedicin.

Detta läkemedel kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Brotapp biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Brotapp och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Brotapp?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brotapp om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Brotapp (bromfeniramin / pseudoefedrin)

Andra märken: Dimetapp Elixir, Bromaline, Lodrane D, J-tand PD, Q-Tapp

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.