Sponsrade länkar

BSS Plus (intraokulär)

Vad är det intraokulära BSS Plus?

Intraokulär oftalmisk (inne i ögat) bevattning är en steril rengöringslösning.

Intraokulär BSS Plus används för att bibehålla den naturliga tillstånd i ögat under en kirurgisk procedur, såsom kataraktkirurgi.

Intraokulära BSS Plus kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Efter operation, kontakta din läkare om du har synproblem, ögonsmärta eller rodnad eller ökad ljuskänslighet.

Innan detta läkemedel

För att vara säker intraokulära BSS Plus är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om det intraokulära BSS Plus kommer att skada fostret.

Det är inte känt om det intraokulära ögon bevattning går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur är intraokulära BSS Plus ges?

Intraokulära BSS Plus injiceras i ögat under operationen.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få det intraokulära BSS Plus i en kirurgisk miljö, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika när efter att ha fått intraokulära BSS Plus?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Intraokulära biverkningar BSS Plus

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar intraokulära BSS Plus?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på det intraokulära BSS Plus används i ögonen.

Mer om BSS Plus (ögon bevattning, intraokulära ögon)

Andra varumärken: BSS, Endosol Extra, balanserade saltlösning, Navstel

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.