Sponsrade länkar

Buckleys Blandning

Vad är Buckleys blandning?

Buckleys blandningen är en hostdämpande.

Buckleys blandningen används för att behandla en hosta.

Buckleys Blandning kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

Buckleys Blandning kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Använd inte Buckleys Blandning om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Innan detta läkemedel

Använd inte Buckleys Blandning om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Fråga läkare eller apotekspersonal om hur du använder Buckleys Blandning om du har emfysem eller kronisk bronkit.

Det är inte känt om Buckleys Blandning kommer att skada fostret.

Detta läkemedel kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Artificiellt sötad flytande medicin kan innehålla fenylalanin.

Hur ska jag ta Buckleys Blandning?

Det finns många märken och former av dextrometorfan tillgängliga.

Använd denna medicinering exakt enligt anvisningarna på etiketten, eller som det har ordinerats av din läkare.

Ge inte detta läkemedel till ett barn yngre än 4 år.

Mäta flytande medicin med doseringssprutan försedd, eller med en speciell dos-mätning sked eller medicin kopp.

Drick extra vätska för att lossa trängsel och smörja halsen medan du tar denna medicin.

Prata med din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Om du behöver ha någon typ av kirurgi, tala om kirurgen i förväg om du har tagit en hostmedicin under de senaste dagarna.

Lagra Buckleys Blandning vid rumstemperatur, från värme, ljus och fukt.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom hostmedicin tas vanligen endast vid behov, kanske du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Buckleys blandning?

Undvik att dricka alkohol.

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att ta bantningspiller, koffein piller eller andra stimulantia (såsom ADHD mediciner) utan din läkare.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något kall, allergi eller smärtstillande.

biverkningar Buckleys Blandning

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Buckleys beredningen och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera magbesvär.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Buckleys blandning?

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Buckleys Blandning om du även använda några andra droger, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Mer om Buckleys blandning (dextrometorfan)

Andra varumärken: Delsym, Robitussin CoughGels långverkande, Benylin DM, Vicks Formel 44, ... 13 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.