Sponsrade länkar

bumetanid

Vad är bumetanid?

Bumetanide är diuretikum som används för att behandla vätskeansamling (ödem) hos personer med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom som nefrotiskt syndrom.

Bumetanide kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda bumetanid om du inte kan urinera, om du har svår njur- eller leversjukdom, om du är allvarligt uttorkad, eller om du har en elektrolyt obalans (lågt kalium eller magnesium).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda bumetanid om du är allergisk mot det, eller om du har:

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Bumetanide är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta bumetanid?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Bumetanid injektion injiceras i en muskel, eller ges som en infusion i en ven.

Bumetanide gör du kissa oftare och du kan få uttorkad lätt.

Ring din läkare om du är sjuk med kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt.

Du kommer att behöva täta medicinska tester.

Lagra vid rumstemperatur borta från värme, fukt och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Bumetanide används ibland bara en gång, så du kanske inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symtom kan inkludera svår yrsel eller svaghet, förvirring, förlust av aptit, magkramper och kräkningar.

Vad ska jag undvika när du tar bumetanid?

Undvik att bli uttorkad.

Vilka är de eventuella biverkningar av bumetanid

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bumetanid?

Bumetanide kan skada njurarna, speciellt om du även använda vissa läkemedel mot infektioner, cancer, benskörhet, avstötning av transplanterade organ, tarmsjukdom eller smärta eller artrit (inklusive acetylsalicylsyra, Tylenol, Alvedon och Aleve).

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om bumetanid

Klassificering

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.