Sponsrade länkar

Buminate (human)

Vad är Buminate?

Buminate är ett protein som produceras av levern som cirkulerar i plasma (den klara vätskedelen av blodet).

Buminate används för att ersätta blodvolymen förluster till följd av trauma, såsom en svåra brännskador eller en skada som orsakar blodförlust.

Buminate kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte få Buminate om du har svår anemi (brist på röda blodkroppar), eller svår hjärtsvikt.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Buminate om du är allergisk mot det, eller om du har:

Om det är möjligt innan du får Buminate, berätta för din läkare om du har:

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om din hälsotillstånd.

Buminate är tillverkad av human plasma (en del av blodet) som kan innehålla virus och andra smittämnen.

Det är inte känt om Buminate skadar fostret.

Det är inte känt om albumin går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur Buminate ges?

Buminate injiceras i en ven genom en IV.

Din andning, puls, blodtryck, elektrolyt nivåer, njurfunktion och andra vitala kommer att bevakas noga när du får Buminate.

Dricka mycket vätska medan du behandlas med Buminate.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Buminate i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal i en medicinsk miljö, är osannolik en överdos.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Buminate?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Buminate biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Tala om för din vårdgivare direkt om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Buminate?

Andra läkemedel kan interagera med albumin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Buminate (albumin människa)

Andra varumärken: Albutein, Flexbumin, Albuminar-5, Human Albumin Grifols, ... 10 mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.