Sponsrade länkar

Bupap

Allmänt namn: acetaminofen och butalbital

Vad är Bupap?

paracetamol är ett smärtstillande och feber reducering.

Butalbital är en barbiturat.

Bupap är en kombination läkemedel som används för behandling av spänningshuvudvärk.

Bupap kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Ta inte mer av denna medicin än vad som rekommenderas.

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion.

Bupap kan vara vanebildande.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Bupap om du är allergisk mot paracetamol (Tylenol) eller Butalbital, eller om du har porfyri.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft alkoholrelaterad leversjukdom (cirros) eller om du dricker mer än 3 alkoholhaltiga drycker per dag.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för effekterna av detta läkemedel.

Det är inte känt om Bupap skadar fostret.

Du ska inte amma medan du använder Bupap.

Bupap är inte godkänd för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Bupap?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Bupap kan vara vanebildande.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Om du behöver operation, berätta för din kirurg du för närvarande använder detta läkemedel.

Sluta inte använda Bupap plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Håll koll på din medicin.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom Bupap används för smärta, du är inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

De första tecknen på en acetaminofen överdosering inkluderar förlust av aptit, illamående, kräkningar, magsmärtor, svettning, och förvirring eller svaghet.

Överdosering symptom kan också inkludera extrem trötthet, förvirring, svimning, ytlig andning, eller ingen andning.

Vad ska jag undvika när du tar paracetamol och Butalbital?

Undvik att köra eller använda maskiner tills du vet hur Bupap kommer att påverka dig.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något annat läkemedel som kan innehålla paracetamol (ibland förkortat APAP).

Undvik att dricka alkohol.

Bupap biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

I sällsynta fall kan paracetamol orsaka en allvarlig hudreaktion som kan vara dödlig, även om du tog paracetamol i det förflutna och hade ingen reaktion.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Bupap?

Användning av Bupap med andra läkemedel som saktar din andning kan orsaka farliga biverkningar eller dödsfall.

Andra läkemedel kan påverka Bupap, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Bupap (acetaminofen / butalbital)

Andra varumärken: Marten-Tab, Allzital

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.