Sponsrade länkar

bupivakain

Vad är bupivakain?

Bupivakain är ett bedövningsmedel (bedövande läkemedel) som blockerar nervimpulser i kroppen.

Bupivakain används som ett lokalt (endast ett område) bedövningsmedel.

Bupivakain ges som en epidural injektion i ryggraden för att producera domningar under förlossningen, kirurgi, eller vissa medicinska procedurer.

Bupivakain används också som ett anestetikum för tandingrepp.

Bupivakain kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Tala om för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin.

Vissa epidural bedövande mediciner kan ha långvariga eller permanenta effekter på vissa kroppsprocesser såsom sexuell funktion, tarm eller blåskontroll och rörelse eller känsla i benen eller fötterna.

Innan detta läkemedel

Tala om för din läkare om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot någon typ av bedövande medicin eller om du någonsin har haft:

Det är inte känt om bupivakain skadar fostret.

Tala om för din läkare om du ammar.

Hur bupivakain ges?

Bupivakain injiceras genom en nål direkt in i eller nära det område som skall bedövad.

För en epidural är bupivakain ges som en injektion genom en nål placeras i ett område med din mitten eller nedre delen av ryggen nära ryggraden.

För en tand förfarande är bupivakain injiceras direkt i munnen i närheten av tanden eller tänderna din tandläkare kommer att arbeta på.

Din andning, blodtryck, syrenivåer eller andra vitala kommer att bevakas noga.

Vissa epidural bedövande mediciner kan ha långvariga eller permanenta effekter på vissa kroppsprocesser såsom sexuell funktion, tarm eller blåskontroll och rörelse eller känsla i benen eller fötterna.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom bupivakain ges som behövs innan en operation eller tandvård förfarande, du är inte sannolikt att vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Eftersom bupivakain ges i en medicinsk miljö, kommer du att bevakas noga för att se till att du inte får för mycket av bupivakain.

Vad ska jag undvika efter att ha fått bupivakain?

Detta läkemedel kan orsaka domningar över en stor del av din kropp.

Efter en tand förfarande, undvika att äta, tuggummi eller dricka en varm dryck tills munnen är inte längre stel.

Bupivakain biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, röda utslag, klåda;

Berätta för dina vårdgivare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Vanliga biverkningar är:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar bupivakain?

Tala om för din läkare om alla andra läkemedel som du använder, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om bupivakain

Andra varumärken: Marcaine, Sensorcain, Marcaine Spinal, Marcaine HCl, ... 2 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.