Sponsrade länkar

C-Tanna 12

Allmänt namn: karbetapentan och klorfeniramin

Vad är C-Tanna 12?

Karbetapentan är en hostdämpande.

Klorfeniramin är ett antihistamin som minskar effekterna av naturlig kemisk histamin i kroppen.

C-Tanna 12 är en kombination läkemedel används för att behandla hosta, nysningar, rinnande näsa, och vattniga ögon som orsakas av allergier eller en vanlig förkylning.

Denna medicin kommer inte att behandla en hosta som orsakas av rökning, astma eller emfysem.

C-Tanna 12 kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte C-Tanna 12 om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Innan detta läkemedel

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna.

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot karbetapentan eller klorfeniramin.

För att se till C-Tanna 12 är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om C-Tanna 12 kommer att skada fostret.

Karbetapentancitrat och klorfeniramin kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta C-Tanna 12?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Fråga alltid en läkare innan du ger en hosta eller förkylning medicin till ett barn.

Skaka oral suspension (vätska) väl precis innan du mäta en dos.

Detta läkemedel kan påverka resultaten av allergi hudtest.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom C-Tanna 12 används när det behövs, kan du inte vara på en doseringen.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar C-Tanna 12?

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av karbetapentan och klorfeniramin.

Fråga läkare eller apotekspersonal innan du använder någon annan kall, hosta, allergi eller sömnmedicin.

C-Tanna 12 biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda C-Tanna 12 och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar C-Tanna 12?

Intag av läkemedlet med andra läkemedel som gör dig sömnig eller långsam din andning kan förvärra dessa effekter.

Andra läkemedel kan interagera med karbetapentan och klorfeniramin, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om C-Tanna 12 (karbetapentan / klorfeniramin)

Andra varumärken: Garvsyra-12 S

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.