Sponsrade länkar

Calphron

Allmänt namn: kalciumacetat

Vad är Calphron?

Kalcium är ett mineral som behövs för många funktioner i kroppen, speciellt benbildning och underhåll.

Calphron används för att kontrollera fosfatnivåerna för att hålla dem från att få alltför hög hos personer med njursvikt.

Calphron kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda Calphron om du har höga nivåer av kalcium i blodet.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Calphron om du är allergisk mot det, eller om du har höga halter av kalcium i blodet.

Fråga läkare eller apotekspersonal om det är säkert för dig att använda Calphron om du har andra medicinska tillstånd, särskilt:

Fråga en läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Calphron?

Använd exakt enligt anvisningar på etiketten, eller som ordinerats av din läkare.

Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får bästa möjliga resultat.

Ta detta läkemedel med varje måltid, om inte din läkare säger något annat.

Du kan behöva hålla en matdagbok för att mäta hur mycket kalcium du får i din kost.

Du kan behöva täta medicinska tester för att hjälpa läkaren att avgöra hur lång tid att behandla dig med Calphron.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Calphron?

Ta inte ytterligare kalciumtillskott om inte din läkare har sagt till.

Undvik att använda antacida utan din läkare.

Calphron kan göra det svårare för kroppen att absorbera andra läkemedel som du tar via munnen.

Calphron biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda Calphron och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Calphron?

Andra läkemedel kan interagera med kalciumacetat, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Calphron (kalciumacetat)

Andra varumärken: Phoslo, Phoslyra, Eliphos, Phoslo gelkapsel

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.