Sponsrade länkar

Camila

Allmänt namn: noretindron

Vad är Camila?

Camila är en form av progesteron, ett kvinnligt hormon viktigt för att reglera ägglossning och menstruation.

Camila används för födelsekontroll (kontraception) för att förhindra graviditet.

Camila används också för att behandla menstruella störningar, endometrios, eller onormal vaginal blödning som orsakats av ett hormon obalans.

Inte alla märken av Camila är för samma användningsområden.

Camila kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du du har: odiagnostiserad vaginalblödning, bröstcancer, leversjukdom, eller en levertumör.

Använd inte om du är gravid eller försöker bli gravid.

I vissa fall ska du inte ta Camila om du ammar.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Camila om du är allergisk mot det, eller om du har:

Använd inte Camila om du är gravid eller försöker att bli gravid.

Fråga din läkare om hur du använder Camila medan du ammar.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur ska jag ta Camila?

Följ alla riktningar på ditt recept etiketten och läsa alla läkemedel guider eller instruktionsblad.

Följ noga din läkares doseringsanvisningar om när man ska börja ta Camila för preventivmedel om du byter från en kombination p-piller (östrogen och gestagen).

Om du tar Camila för preventivmedel: Ta en tablett varje dag, inte mer än 24 timmars mellanrum.

Du kan behöva använda back-up preventivmedel (t.ex. kondom med spermiedödande medel) om du är sjuk med kräkningar eller diarré, eller om du är 3 eller fler timmar sent att ta din dagliga dos.

Om du tar Camila för menstruationsrubbningar eller onormal vaginal blödning: Du kommer sannolikt att ta medicin för endast 5 till 10 dagar.

Om du tar Camila för endometrios: Detta läkemedel tas vanligen dagligen långsiktigt under flera månader.

Läkaren bör kontrollera dina framsteg på regelbunden basis.

Rapportera alla ovanliga vaginal blödning direkt.

Camila kan påverka resultaten av vissa medicinska tester.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner eller följa patienten instruktionerna som medföljer din medicin.

Saknade ett piller ökar risken att bli gravid.

Om du missar en period för två månader i rad, kontakta din läkare eftersom du kan vara gravid.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

En överdos av Camila förväntas inte vara farliga.

Vad ska jag undvika när du tar noretindron?

Använd inte östrogen medicin om inte din läkare säger till.

Undvik rökning.

Camila kommer inte att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar - inklusive HIV och AIDS.

Camila biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Camila?

Vissa läkemedel kan göra Camila mindre effektivt, vilket kan resultera i oönskade graviditeter om du använder Camila som preventivmedel.

Denna lista är inte komplett.

Mer om Camila (noretindron)

Andra varumärken: Aygestin, Ortho Micronor, Erin, Nora-Be ... 8 mer

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.