Sponsrade länkar

CaroSpir

Allmänt namn: spironolakton

Vad är CaroSpir?

CaroSpir är en kaliumsparande diuretikum (vatten piller) som hindrar kroppen från att absorbera för mycket salt och håller kaliumnivåerna blir för låg.

CaroSpir används för att behandla hjärtsvikt, högt blodtryck (hypertoni), eller hypokalemi (låga kaliumnivåer i blodet).

CaroSpir behandlar också vätskeretention (ödem) hos personer med hjärtsvikt, levercirros, eller en njure sjukdom som kallas nefrotiskt syndrom.

CaroSpir används också för att diagnostisera eller behandla ett tillstånd där du har för mycket aldosteron i kroppen.

CaroSpir kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda CaroSpir om du har njurproblem, höga halter av kalium i blodet, Addisons sjukdom, om du inte kan urinera eller om du också tar eplerenon.

CaroSpir har orsakat tumörer hos djur, men det är inte känt om detta kan förekomma hos personer.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda CaroSpir om du är allergisk mot det, eller om du har:

För att vara säker CaroSpir är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

I djurstudier orsakade CaroSpir vissa typer av tumörer.

Det är inte känt om CaroSpir skadar fostret.

spironolakton kan passera över i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta CaroSpir?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Dela inte detta läkemedel med en annan person, även om de har samma symptom som du har.

Du kan ta CaroSpir med eller utan mat, men ta det på samma sätt varje gång.

När du använder CaroSpir, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester.

Om du behöver kirurgi, tala om kirurgen i förväg att du använder CaroSpir.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra.

Lagra vid rumstemperatur borta från värme, ljus och fukt.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar CaroSpir?

Dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av spironolakton.

Använd inte saltersättningsmedel eller låg salthalt mjölkprodukter som innehåller kalium.

Undvik en kost rik på salt.

CaroSpir kan försämra ditt tänkande eller reaktioner.

Undvik att bli överhettad eller torkad under träning och i varmt väder.

CaroSpir biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda CaroSpir och ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar CaroSpir?

Intag CaroSpir med andra läkemedel som gör dig yr eller sänka blodtrycket kan förvärra dessa effekter.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om CaroSpir (spironolakton)

Andra varumärken: Aldactone

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.