Sponsrade länkar

Cathflo Activase

Allmänt namn: alteplas

Vad är Cathflo Activase?

Cathflo Activase är ett trombolytiskt (Throm-bo-LIT-ik) läkemedel, som ibland kallas en "propp-busting" drog.

Cathflo Activase används för att behandla en stroke orsakad av en blodpropp eller annan obstruktion i ett blodkärl.

Cathflo Activase används också för att behandla en blodpropp i lungan (lungemboli).

Cathflo Activase används också för att lösa upp blodproppar som har bildats i eller runt en kateter placeras inuti ett blodkärl.

Cathflo Activase kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Cathflo Activase ökar risken för allvarlig eller livshotande blödningar, speciellt från ett kirurgiskt snitt eller från huden där en nål sattes in.

Innan detta läkemedel

Du ska inte behandlas med Cathflo Activase om du är allergisk mot det, eller om du har:

Om det är möjligt innan du får Cathflo Activase, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

I en nödsituation kan det inte vara möjligt att berätta för dina vårdgivare om du är gravid eller ammar.

Hur Cathflo Activase ges?

Cathflo Activase ges som en infusion i en ven.

Cathflo Activase ges vanligtvis inom 3 timmar efter det att de första tecknen på stroke eller hjärtinfarkt symtom.

Du kommer också att bevakas noga under flera timmar efter att ha fått Cathflo Activase, så att du inte har en allergisk reaktion mot läkemedlet.

När den används för att rensa blodproppar från en kateter, är Cathflo Activase ges i 1 eller 2 doser.

Din läkare kan ordinera ett blodförtunnande medel eller andra läkemedel för att förhindra framtida blodproppar.

Vad händer om jag missar en dos?

Eftersom du kommer att få Cathflo Activase i en klinisk miljö, är du inte sannolikt att missa en dos.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika efter att ha fått Cathflo Activase?

Fråga din läkare innan du tar acetylsalicylsyra eller ibuprofen (Motrin, Alvedon) strax efter att du har fått Cathflo Activase.

Undvik aktiviteter som kan öka risken för blödning eller skada.

Cathflo Activase biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Cathflo Activase ökar risken för blödning, som kan vara allvarliga eller livshotande.

Ring din läkare eller få akut medicinsk hjälp om du har tecken på blödning, till exempel:

kräver också din läkare omedelbart om du har:

Blödning är den vanligaste biverkningen av alteplas.

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Cathflo Activase?

Tala om för din läkare om alla dina andra mediciner, särskilt:

Denna lista är inte komplett.

Mer om Cathflo Activase (alteplas)

Klassificering

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.