Sponsrade länkar

Cefepim (injektion)

Vad är cefepim?

Cefepim är en cefalosporin (SEF ett lågt spor i) antibiotikum.

Cefepime injektion används för att behandla många typer av bakteriella infektioner, inklusive allvarliga eller livshotande former.

Cefepime kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda cefepim om du är allergisk mot vissa antibiotika, inklusive cefepim och liknande läkemedel (Keflex, Omnicef ​​och andra), eller penicillinantibiotika (amoxicillin, ampicillin, piperacillin, ticarcillin, Augmentin och andra).

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion mot cefepim eller någon annan cefalosporin antibiotikum, såsom:

Du bör inte använda cefepim om du är allergisk mot penicillin antibiotika, inklusive:

För att vara säker cefepim är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

Cefepim förväntas inte skada fostret.

Cefepime kan passera i bröstmjölk, men effekter på ammande barn är inte kända.

Ge inte detta läkemedel till ett barn utan läkares inrådan.

Hur cefepim ges?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Cefepim injiceras i en ven genom en IV.

Cefepime måste ges långsamt och intravenös infusion kan ta ca 30 minuter att slutföra.

Du kommer att behöva blanda cefepim med en vätska (spädningsmedel) i en IV-påse innan du använder den.

Efter blandning din medicin, måste du använda den inom ett visst antal timmar eller dagar.

Cefepime kan bli mörkare efter att du har blandat det med ett spädningsmedel.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Cefepime kan orsaka falskt positiva resultat med vissa laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Lagra oblandad cefepim vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en dos av cefepim.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder cefepim?

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Cefepim biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion (nässelutslag, svårt att andas, svullnad i ansiktet eller halsen) eller en allvarlig hudreaktion (feber, halsont, sveda i ögonen, hud smärta, röda eller lila hudutslag som sprider och orsaker blåsor och fjällning).

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar cefepim?

Cefepime kan skada dina njurar.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Andra läkemedel kan interagera med cefepim, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om cefepim

Andra varumärken: Maxipime

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.