Sponsrade länkar

cefotetan

Vad är cefotetan?

Cefotetan är en cefalosporin (SEF ett lågt spor i) antibiotikum.

Cefotetan används för att behandla många olika typer av infektioner orsakade av bakterier.

Cefotetan kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda cefotetan om du är allergisk mot cefotetan eller liknande antibiotika, såsom Ceftin, Cefzil, Keflex, Omnicef ​​och andra.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot cefotetan eller andra cefalosporin-antibiotika, såsom:

För att vara säker cefotetan är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Cefotetan kan passera i bröstmjölk, men effekter på ammande barn är inte kända.

Hur cefotetan ges?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Cefotetan injiceras i en muskel eller i en ven genom en IV.

Cefotetan ges vanligen en gång var 12: e timme under 5 till 10 dagar.

Om du får denna medicin strax före en operation för att förhindra infektion, kan du få en enda dos.

Du kan behöva blanda cefotetan med en vätska (utspädningsmedel) innan du använder den.

Efter blandning din medicin, måste du använda den inom ett visst antal timmar eller dagar.

Använd inte medicinen om det ser grumlig eller har partiklar i den.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

När du använder cefotetan, kan du behöva täta blodprover.

Detta läkemedel kan orsaka onormala resultat med vissa medicinska tester, inklusive laboratorietester för glukos (socker) i urinen.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Lagra oblandat cefotetan pulver vid rumstemperatur, borta från fukt, värme och ljus.

Om din medicin lämnades i en frusen form eller frystes efter blandning, tina den i ett kylskåp eller i rumstemperatur.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder cefotetan?

Dricka alkohol inom 72 timmar efter att ha använt cefotetan kan orsaka otrevliga biverkningar såsom huvudvärk, svettning, snabb hjärtfrekvens, och spolning (värme, rodnad eller tingly känsla).

Antibiotika kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion.

Cefotetan biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar cefotetan?

Tala om för din läkare om alla andra mediciner du använder, i synnerhet annan injicerade antibiotika, till exempel:

Denna lista är inte komplett.

Mer om cefotetan

Andra varumärken: Cefotan

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.